Budżet samorządowy jako narzędzie stymulacji rozwoju turystyki w gminach wiejskich województwa łódzkiego

Studia Obszarów Wiejskich (2013)
Tom 34 - Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne
Strony: 247-260
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
tomasz.napierala@geo.uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki,
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
90-142 Łódz, ul. Kopcinskiego 31
adamiak.maciek@gmail.com

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego,
90-001 Łódz, ul. Sienkiewicza 67
geograph@geograph.com.pl