Rada redakcyjna

Jerzy BAŃSKI – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Roman KULIKOWSKI – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Toivo MUILU – University of Oulu, Finlandia
Roman RUDNICKI – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Michael SOFER – Bar-Ilan University, Izrael
Vladimír SZÉKELY – Institute of Geography Slovak Academy of Sciences, Bratysława
Antonín VAISHAR – Mendel University, Brno
Michael WOODS – Aberystwyth University, Wielka Brytania

Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny
Konrad CZAPIEWSKI – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Zastępcy Redaktora
Maria BEDNAREK-SZCZEPAŃSKA – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Marcin WÓJCIK – Uniwersytet Łódzki

Członkowie Komitetu
Edyta REGULSKA – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Mirosław BICZKOWSKI – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Krzysztof JANC – Uniwersytet Wrocławski
Barbara SOLON – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Redaktor techniczny, sekretarz Redakcji

Michał KONOPSKI – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Redaktor języka angielskiego

Marcin MAZUR – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Redaktor kartograficzny