Tom 34 – Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty przestrzenno-ekonomiczne