Peryferyjność obszarów wiejskich województwa warminsko-mazurskiego a zmiany ludnościowe w latach 1988-2011

Studia Obszarów Wiejskich (2013)
Tom 34 - Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne
Strony: 175-168
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn
marta.gwiazdzinska-goraj@uwm.edu.pl