Tom 03 – Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce
Zmiana rozmiaru
Kontrast