Tom 18 – Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym