Izasław FRENKEL
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72 ifrenkel@irwirpan.waw.pl