Tom 35 – Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe