Kapitał społeczno-kulturowy na obszarach wiejskich województwa pomorskiego – geneza i współczesne trendy zmian

Studia Obszarów Wiejskich (2014)
Tom 35 - Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe
Strony: 121-136
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Proces rozwoju obszarów wiejskich współcześnie ma charakter wielofunkcyjny i zrównoważony. Warto podkreślić, iż ogromnym atutem obszarów wiejskich są ludzie, często od wielu pokoleń związani z ciężką pracą na roli oraz wartościami kulturowymi lokalnych społeczności. W artykule zaprezentowany zostanie wpływ uwarunkowań społeczno-kulturowych na procesy przemian pomorskiej wsi. Analizie poddany zostanie przede wszystkim potencjał społeczny badanego obszaru.

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych
Akademia Pomorska w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Partyzantów 27
gabrielaczapiewska@poczta.onet.pl