Tom 10 – Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego