Tom 25 – Infrastruktura techniczna a rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w regionie Płocka