Tom 40 – Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym