Zbigniew STRZELECKI
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego ul. Wiśniowa 41, 02–520 Warszawa