Tom 06 – Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy