Eugeniusz RYDZ
Instytut Geografii Pomorska Akademia Pedagogiczna 76-200 Słupsk, ul. Partyzantów 27 rydz@pap.edu.pl