Tom 46 – Społeczne i indywidualne zasoby obszarów wiejskich
Zmiana rozmiaru
Kontrast