Uzurpacja prestiżu na przykładzie Magdalenki

Studia Obszarów Wiejskich (2017)
Tom 46 - Społeczne i indywidualne zasoby obszarów wiejskich
Strony: 57-72
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Ograniczenia prawne i finansowe powodują, iż nie każdy może zamieszkać w prestiżowym miejscu. Z tego powodu pojawiają się inicjatywy instytucjonalne i budowlane, które powołując się na renomę danej miejscowości, są realizowane poza jej granicami lub w sposób odbiegający od dotychczasowych tradycji. Rozwiązania te prowadzą do nieuchronnych przekształceń w zagospodarowaniu przestrzennym, bardzo często zmieniając dotychczasowy charakter wielu miejscowości. Jednym z przykładów tego zjawiska może być podwarszawska Magdalenka i jej okolice. Zaprojektowana jako osiedle-las, zabudowana była do tej pory pojedynczymi i zróżnicowanymi domami jednorodzinnymi. Ostatnio powstają tu jednak zunifikowane osiedla, których istotną cześć stanowi zabudowa bliźniacza. Poza granicami Magdalenki powstają osiedla o jeszcze większej intensywności zabudowy, najczęściej na bezleśnych obszarach, jednak także uzurpujące sobie renomę legendarnej sąsiadki. W rezultacie prowadzi to do nieuchronnej zmiany charakteru wszystkich sąsiadujących miejscowości, wpływając również na tożsamość lokalną ich mieszkańców.

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
mar.kow@twarda.pan.pl