Studia Obszarów Wiejskich (ISSN 1642-4689)

Studia Obszarów Wiejskich to czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne od 2001 roku.

Publikuje oryginalne opracowania naukowe o charakterze teoretycznym i empirycznym z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, geografii wsi, przestrzennego zagospodarowania, dotyczące Polski i Europy.
Teksty ukazują się w języku polskim lub/i angielskim.

Czasopismo indeksowane jest w bazie BazEkon, pod adresem: https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon.

Wersja papierowa i elektroniczna są tożsame, jednakże Redakcja wskazuje wersję papierową jako wersję pierwotną czasopisma.

Tom 57

Tom 57

Studia Obszarów Wiejskich (2020)
Tom 57
Strony: 1-153
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF
Tom 57