Robert SZMYTKIE
Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego pl. Uniwersytecki 1, 50–137 Wrocław robert.szmytkie@uni.wroc.pl