Tom 45 – Środowiskowe i kulturowe zasoby obszarów wiejskich