Tom 45 – Środowiskowe i kulturowe zasoby obszarów wiejskich
Zmiana rozmiaru
Kontrast