Tom 18 – Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym
Zmiana rozmiaru
Kontrast