Andrzej GAŁĄZKA
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 41 gal-sgh@gazeta.pl