Tom 50 – Planowanie i zagospodarowanie terenów wiejskich