Alicja GONIA
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz alicja.gonia@ukw.edu.pl