Tom 09 – Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi
Zmiana rozmiaru
Kontrast