Tom 26 – Wiejskie obszary peryferyjne – uwarunkowania i czynniki aktywizacji