Przemiany cech demograficznych ludności w latach 1988–2009 i ich wpływ na peryferyzację obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2011)
Tom 26 - Wiejskie obszary peryferyjne – uwarunkowania i czynniki aktywizacji
Strony: 153-174
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn
marta.gwiazdzinska-goraj@uwm.edu.pl