Tom 41 – Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich