Prognoza demograficzna dla obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego do 2020 r

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 41 - Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 199-207
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Celem opracowania jest analiza wyników prognozy demograficznej dla gmin województwa dolnośląskiego do 2020 r. Przewiduje się, że do 2020 r. liczba mieszkańców województwa zmniejszy się o 36,8 tys. osób. Największe bezwzględne ubytki liczby ludności wystąpią w największych miastach regionu, natomiast liczba ludności obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku wzrośnie o 23,3 tys. osób. Obszary wiejskie w województwie cechują się znacznym zróżnicowaniem prognozowanych trendów zmian demograficznych: wzrost liczby ludności w gminach podmiejskich, stagnacja lub spadek liczby mieszkańców w pozostałych jednostkach. Przestrzenne zróżnicowanie trendów zmian demograficznych przyczyni się do zmian w rozmieszczeniu ludności. W skali regionu nastąpi wzrost koncentracji ludności w obrębie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast w układach lokalnych będzie miała miejsce dekoncentracja ludności, wywołana procesami suburbanizacji.

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
50-137 Wrocław, Plac Uniwersytecki 1
stanislawa.gorecka@uni.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
pl. Uniwersytecki 1, 50–137 Wrocław
robert.szmytkie@uni.wroc.pl

Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu
ul. Świdnicka 12–16, 50–068 Wrocław
wojciech.maleszka@irt.wroc.pl