Tom 33 – Polska wieś w perspektywie 2050 roku
Zmiana rozmiaru
Kontrast