Redakcja wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim Recenzentom za ich trud, zaangażowanie i wiedzę włożone w trakcie recenzowania artykułów przysłanych do czasopisma Studia Obszarów Wiejskich / Rural Studies.

The Editors would like to extend their deepest thanks to all the Reviewers for their special effort, commitment and invaluable contribution in reviewing the papers submitted to Studia Obszarów Wiejskich / Rural Studies.

2017

Jerzy BAŃSKI (Institute of Geography and Spatial Organization PAS)

Marek BARWIŃSKI (University of Łódź)

Maria BEDNAREK-SZCZEPAŃSKA (Institute of Geography and Spatial Organization PAS)

Mirosław BICZKOWSKI (Nikolaus Copernicus University in Toruń)

Paweł CHMIELIŃSKI (Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute)

Paweł CHURSKI (Adam Mickiewicz University in Poznań)

Gabriela CZAPIEWSKA  (Pomeranian University in Słupsk)

Konrad CZAPIEWSKI (Institute of Geography and Spatial Organization PAS)

Mirosława CZERNY (University of Warsaw)

Bożena DEGÓRSKA (Institute of Geography and Spatial Organization PAS)

Magdalena DEJ (National Institute for Spatial Policy and Housing)

Marta DEREK (University of Warsaw)

Karolina DMOCHOWSKA-DUDEK (University of Łódź)

Sylwia DOŁZBŁASZ (University of Wrocław)

Paulina DUDZIK-DEKO (University of Wrocław)

Małgorzata DURYDIWKA (University of Warsaw)

Jarosław DZIAŁEK (Jagiellonian University)

Jan FALKOWSKI (Kazimierz Wielki University)

Tomasz FIGLUS (University of Łódź)

Anna GROCHOWSKA (University of Wrocław)

Mirosław GROCHOWSKI (University of Warsaw)

Elżbieta GRZELAK-KOSTULSKA (Nikolaus Copernicus University in Toruń)

Renata GUBAŃSKA (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)

Marta GWIAŹDZIŃSKA-GORAJ (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)

Maria HALAMSKA (Institute of Rural and Agricultural Development PAS)

Krystian HEFFNER (University of Economics in Katowice)

Dariusz ILNICKI (University of Wrocław)

Krzysztof JANC (University of Wrocław)

Pamela JEZIORSKA-BIEL (University of Łódź)

Ewa KACPRZAK (Adam Mickiewicz University in Poznań)

Wioletta KAMIŃSKA (Jan Kochanowski University)

Marek KŁODZIŃSKI (Institute of Rural and Agricultural Development PAS)

Wojciech KNIEĆ (Nikolaus Copernicus University in Toruń)

Anna KOŁODZIEJCZAK (Adam Mickiewicz University in Poznań)

Tomasz KOMORNICKI (Institute of Geography and Spatial Organization PAS)

Roman KULIKOWSKI (Institute of Geography and Spatial Organization PAS)

Krystyna KUROWSKA (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)

Wiesław MAIK (University of Economy)

Roman MATYKOWSKI (Adam Mickiewicz University in Poznań)

Marcin MAZUR (Institute of Geography and Spatial Organization PAS)

Damian MAZUREK (Institute of Geography and Spatial Organization PAS)

Jolanta MAZUREK (Koszalin University of Technology)

Sylwia MICHALSKA (Nikolaus Copernicus University in Toruń)

Urszula MYGA-PIĄTEK (University of Silesia in Katowice)

Tomasz NAPIERAŁA (University of Łódź)

Iwona NURZYŃSKA  (Institute of Rural and Agricultural Development PAS)

Joanna PLIT (Institute of Geography and Spatial Organization PAS)

Jacek POTOCKI (Wrocław University of Economics)

Roman RUDNICKI (Nikolaus Copernicus University in Toruń)

Magdalena RZESZOTARSKA-PAŁKA (West Pomeranian University of Technology in Szczecin)

Jerzy SOLON (Institute of Geography and Spatial Organization PAS)

Sylwia STASZEWSKA (Adam Mickiewicz University in Poznań)

Łukasz SYKAŁA (National Institute for Spatial Policy and Housing)

Robert SZMYTKIE (University of Wrocław)

Wioletta SZYMAŃSKA (Pomeranian University in Słupsk)

Przemysław ŚLESZYŃSKI (Institute of Geography and Spatial Organization PAS)

Maciej TARKOWSKI (University of Gdańsk)

Paulina TOBIASZ-LIS (University of Łódź)

Monika WESOŁOWSKA (Maria Curie Skłodowska University)

Marek WIGIER (Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute)

Rafał WIŚNIEWSKI (Institute of Geography and Spatial Organization PAS)

Jacek WOLSKI  (Institute of Geography and Spatial Organization PAS)

Oskar WOLSKI (University of Łódź)

Marcin WÓJCIK (University of Łódź)

Katarzyna ZAJDA  (University of Łódź)

2016

Maria BEDNAREK-SZCZEPAŃSKA (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

Mirosław BICZKOWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Henryk BRANDENBURG (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Denis CERIĆ (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

Paweł CHMIELIŃSKI (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB)

Konrad CZAPIEWSKI (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

Jarosław DOMALEWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Wiesław DROBEK (Politechnika Opolska)

Małgorzata DURIDYWKA (Uniwersytet Warszawski)

Małgorzata FLAGA (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Krzysztof JANC (Uniwersytet Wrocławski)

Wojciech JANICKI (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Anna JASIŃSKA-BILICZAK (Opole University of Technology)

Pamela JEZIORSKA-BIEL (Uniwersytet Łódzki)

Ewa KACPRZAK (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Wioletta KAMIŃSKA (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Wojciech KNIEĆ (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Wiesław KOCZUR (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Roman KULIKOWSKI (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

Barbara MAĆKIEWICZ (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Tomasz MICHALSKI (Uniwersytet Gdański)

Urszula MYGA-PIĄTEK (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Lucyna PRZYBYLSKA (Uniwersytet Gdański)

Diana ROKITA-POSKART (Politechnika Opolska)

Brygida SOLGA (Politechnika Opolska)

Jerzy SOLON (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

Monika STANNY (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa)

Sylwia STASZEWSKA (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Marzena SZEWCZUK-STĘPIEŃ (Politechnika Opolska)

Mirosława SZEWCZYK (Politechnika Opolska)

Kazimierz SZCZYGIELSKI (Politechnika Opolska)

Wioletta SZYMAŃSKA (Akademia Pomorska w Słupsku)

Małgorzata TWARDZIK (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Krzysztof WASIELEWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Marcin WÓJCIK (Uniwersytet Łódzki)

Alicja ZAKRZEWSKA-PÓŁTORAK (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

2015

Sanaz ALIAN (University of New England)

Levia APPLEBAUM (Bar-Ilan University)

Liora BIGON (Holon Institute of Technology)

Liliana GURAN (Spiru Haret University)

Krzysztof JANC (University of Wrocław)

Wioletta KAMIŃSKA (Jan Kochanowski University in Kielce)

Aleksandar LUKIĆ (University of Zagreb)

Sattar Sadr MOUSAVI (University of Tabriz)

Mark RILEY (University of Liverpool)

Abbas SHIEH (University of Queensland)

Jerzy SOLON (Institute of Geography and Spatial Organization)

Ana Maria de SOUZA MELLO BICALHO (Federal University of Rio de Janeiro)

Vladimir SZÉKELY (Slovakia Academy of Sciences)

Przemysław ŚLESZYŃSKI (Institute of Geography and Spatial Organization)

Wioletta SZYMAŃSKA (Pomeranian University in Słupsk)

Monika WESOŁOWSKA (Maria Curie-Skłodowska University)

Marcin WÓJCIK (University of Łódź)

 

 

Zmiana rozmiaru
Kontrast