Marcin MAZUR
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa m.mazur@twarda.pan.pl