Tom 46 – Społeczne i indywidualne zasoby obszarów wiejskich