Tom 42 – Przedsiębiorczy wymiar rozwoju obszarów wiejskich