Wspólna Polityka Rolna i jej kapitał instytucjonalny w ocenie użytkowników towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 42 - Przedsiębiorczy wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 125-138
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Po 10 latach obecności Polski w UE instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej wzmocniły rozwój towarowych gospodarstw rolnych, przystosowały je do zarządzania funkcją środowiskową i zapoczątkowały adaptację do gospodarki opartej na wiedzy. Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie o znaczenie WPR oraz jej otoczenia instytucjonalnego dla rozwoju towarowych gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich regionu opolskiego. Analizowane są opinie i oceny kierowników tego typu gospodarstw zbierane metodą wywiadu kwestionariuszowego w gospodarstwach zlokalizowanych w gminach reprezentatywnych dla rolnictwa Opolszczyzny. Na podstawie badań z 2008 i 2014 r. stwierdzono, że dalsze procesy transformacyjne w rolnictwie i na obszarach wiejskich będą zależeć od „zakorzenienia” w sieciach społecznych rolników dotychczas implementowanego otoczenia instytucjonalnego i oceny jego wpływu na zmiany w gospodarstwach rolnych w różnych płaszczyznach ich funkcjonowania.

Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny
Pl. Kopernika 11a, 45–040 Opole
stanislawa.sokolowska@uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny
Pl. Kopernika 11a, 45–040 Opole
abisaga@uni.opole.pl