Tom 16 – Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku