Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś

Studia Obszarów Wiejskich (2009)
Tom 16 - Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku
Strony: 9-38
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
t.komorn@twarda.pan.pl

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
psleszyn@twarda.pan.pl