Tom 36 – Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski
Zmiana rozmiaru
Kontrast