Tom 12 – Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich