Barbara MASTALSKA-CETERA
Katedra Planowania Urządzania Terenów Wiejskich Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław basia@kptw.ar.wroc.pl