Tom 17 – Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej
Zmiana rozmiaru
Kontrast