Tom 17 – Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej