Sylwia STASZEWSKA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań sylwia.staszewska@amu.edu.pl
Zmiana rozmiaru
Kontrast