Jednostki wiejskie w strefie wpływu aglomeracji poznańskiej

Studia Obszarów Wiejskich (2008)
Tom 13 - Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce
Strony: 59-76
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM 61-680 Poznań, ul. Dzięgielowa 27
civicus@vp.pl

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
eja@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
sylwia.staszewska@amu.edu.pl