Redakcja wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim Recenzentom za ich trud, zaangażowanie i wiedzę włożone w trakcie recenzowania artykułów przysłanych do czasopisma Studia Obszarów Wiejskich.