Tom 30 – Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza – ujęcie przestrzenne