Roman KULIKOWSKI
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55 r.kulik@twarda.pan.pl