Ważniejsze publikacje prof. dr hab. Andrzeja Stasiaka 1950-2007

Studia Obszarów Wiejskich (2009)
Tom 18 - Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym
Strony: 21-28
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
t.komorn@twarda.pan.pl

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
r.kulik@twarda.pan.pl