Tom 31 – Polska wieś w perspektywie długookresowej – ujęcie regionalne