Tom 31 – Polska wieś w perspektywie długookresowej – ujęcie regionalne
Zmiana rozmiaru
Kontrast