Obszary wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego – diagnoza prospektywna (2002–2010) i wizja rozwoju do 2050 roku

Studia Obszarów Wiejskich (2013)
Tom 31 - Polska wieś w perspektywie długookresowej – ujęcie regionalne
Strony: 95-128
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
rudnickir@umk.pl

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, ul. Lwowska 1
lekoz@umk.pl