Tom 11 – Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich